Verzending en retourneren

Verzending

Medikosshop is een onderdeel van Beauty Medikos. Hierna Medikos genoemd.

Wat zijn de verzendkosten?

Medikos verzend uw bestelling geheel gratis binnen Nederland wanneer uw bestelling een waarde heeft van € 75,00 of meer! Verzenden is natuurlijk niet gratis maar wij brengen u hier voor geen kosten in rekening. Wanneer uw bestelling een waarde heeft van minder dan €75,00, dan vragen wij een kleine bijdrage van € 6,95 inclusief BTW. Voor België is dat €9,00.

 • Medikos verzendt via PostNL. U kunt tijdens het bestel proces aangeven of u uw bestelling thuis of op een ander adres aangeboden wil hebben (pakketdienst).
 • Een compleet overzicht over het verzenden en retourneren van uw bestelling vind u hieronder.

Wanneer wordt mijn bestelling verzonden en geleverd?

Nadat wij het totaalbedrag van uw bestelling hebben ontvangen zal Medikos er alles aan doen om uw bestelling op dezelfde dag te verzenden echter houd u er rekening mee dat wanneer u op zaterdag of zondag bij ons een order plaatst dit pas op maandag verzonden kan worden.

Zie onderstaand schema voor meer informatie:

Bezorgschema:

Bestelling geplaatst op Voor 13:00 uur Na 13:00 uur
Maandag Levering op Dinsdag Levering op Woensdag
Dinsdag Levering op Woensdag Levering op Donderdag
Woensdag Levering op Donderdag Levering op Vrijdag
Donderdag Levering op Vrijdag Levering op Zaterdag
Vrijdag Levering op Zaterdag Levering op Dinsdag
Zaterdag Levering op Dinsdag Levering op Dinsdag
Zondag Levering op Dinsdag Levering op Dinsdag

* Wanneer de producten niet op voorraad zijn, kunt u doorgaans 5 werkdagen bij de aflevertijd optellen.

Kan ik het pakketje volgen wanneer u het verzonden heeft?

Zodra uw bestelling is verzonden ontvangt u een e-mail met daarin alle gegevens die nodig zijn om uw bestelling te volgen en de verwachtte aflevertijd te bekijken.

Kan ik zelf aangeven wanneer mijn bestelling moet worden bezorgd?

Nee.


Herroepingsrecht (retourneren)

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Gebruikte producten kunnen niet door het herroepingsrecht worden teruggezonden, zonder overleg en een redelijke reden, zoals een aangetoonde allergie.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  5. die snel kunnen bederven of verouderen;
  6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  7. voor losse kranten en tijdschriften;
  8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  9. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Bij retourneren

Wat te doen bij retourneren?

In ieder geval via email contact op te nemen met Medikos, zodat we gezamenlijk kunnen afstemmen hoe de verzending verloopt.

De retour kan verzonden worden naar:
MedikosShop
p/a Medikos, Huid- en Laserkliniek
Lage Boog 124-126
3824 EG Amersfoort